Orada heç bir boş söz eşitməyəcəkdir.

8-ci ayənin təfsirinə bax.