Oralarda çoxlu fəsad törədirdilər.

1-ci ayənin təfsirinə bax.