Orduların əhvalatı sənə çatdımı?

11-ci ayənin təfsirinə baxın.