Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir!

1-ci ayənin təfsirinə bax.