Özündən başqa ilah olmayan Allah, (baş verəcəyinə) şübhə edilməyən Qiyamət günü sizi mütləq toplayacaqdır. Xəbərdə Allahdan daha doğru kim ola bilər?