Özündən başqa ilah olmayan Allah, şübhə edilməyən Qiyamət günü sizi mütləq toplayacaqdır. Sözü Allahdan daha doğru olan kimdir?