Özündən başqa ilah olmayan Allah, şübhə edilməyən Qiyamət günü sizi mütləq toplayacaqdır. Xəbərdə Allahdan daha doğru kim ola bilər?