Qaralmaqda olan gecəyə;

15-ci ayənin təfsirinə bax.