Qaynar bulaqdan içirdiləcəklər.

1-ci ayənin təfsirinə bax.