Qohumluğu çatan bir yetimə;

11-ci ayənin təfsirinə bax.