Qoşunun içərisinə soxulanlara ki,

1-ci ayənin təfsirinə bax.