Qoy onlar etdikləri (günahların) cəzası olaraq az gülüb çox ağlasınlar.