Qullara aid Qadir olan da Odur. O sizə gözətçi göndərir. Nəhayət sizlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman elçilərimiz onun canını alırlar və heç bir səhvə yol vermirlər.