Rəbbin gəlib mələklər səf-səf duracağı;

21-ci ayənin təfsirinə bax.