Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et və Ondan bağışlanmağını dilə!. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!

1-ci ayənin təfsirinə bax.