Rəbibnin adını zikr edib namaz qılmışdır.

14-cü ayənin təfsirinə bax.