Rəbləri yanında onların mükafatı altından çaylar axan Ədn cənnətləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Bu, Rəbbindən qorxanlar üçündür!

6-cı ayənin təfsirinə bax.