Razı və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə dön!

24-cü ayənin təfsirinə bax.