Sədəqələri aşkarda verir-sinizsə, bu çox gözəl. Əgər onu yoxsullara gizlində versəniz, bu sizin üçün daha yaxşı olar. Sizin bəzi günahlarınızdan keçər. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

270-ci ayənin təfsirinə bax.