Səkkiz cift; qoyundan ikisini və keçidən ikisini. De: “O, iki erkəyi haram buyurdu, yoxsa iki dişini, yaxud iki dişinin qarnındakı? Əgər doğru danışanlarsınızsa, elmə əsaslanıb  mənə xəbər verin”.