Sənə istədiyi şəkildə biçim verdi

1-ci ayənin təfsirinə bax.