Sən bağışla, yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər.