Sən Din gününün nə olduğunu hardan bilə bilərsən?

13-cü ayənin təfsirinə bax.