Sən İlliyyunun nə olduğunu hardan biləsən?!

18-ci ayənin təfsirinə bax.