Sən nə biləsən ki, Tariq nədir?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.