Sən nə bilirsən ki, əqəbə nədir?!

11-ci ayənin təfsirinə bax.