Sən nə bilirsən ki, nədir əl-Qariə?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.