Sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi nədir?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.