Sən onların üzərində hakim deyilsən!

17-ci ayənin təfsirinə bax.