Sən qəlbində xəstəlik olanların: “Qorxuruq ki, başımıza bir fəlakət gələ”– deyərək onların arasında vurnuxduqlarını görürsən. Ola bilsin ki, Allah qələbə  və ya dərgahından bir əmr versin və onlar ürəklərində gizlətdiklərindən peşman olsunlar.