Sən Siccinin nə olduğunu hardan biləsən?!

7-ci ayənin təfsirinə bax.