Səndən qənimətlər haqqında soruşurlar. De: “Qənimətlər Allaha və Peyğəmbərə məxsusdur. Ona görə də əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun, aranızı düzəldin, Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin!”