Səni Rəbbinə tərəf gətirimmi ki, qorxasan?

15-ci ayənin təfsirinə bax.