Səni şaşqın vəziyyətdə tapıb doğru yola yönəltmədimi?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.