Sənin yanına qaçaraq gələn;

1-ci ayənin təfsirinə bax.