Yalnız sağ əllərinizin sahib olduğu istisna olmaqla iffətli qadınları almaq da (sizə haram edildi). Allahın sizə buyurduğu hökmü belədir. Bunlardan başqalarıyla isə, namusla və zinakarlığa yol vermədən, öz malınızla axtarmağınız sizə halal edildi. Qadınlardan zövq aldığınıza görə onlara, vacib buyurulmuş paylarını verin. Bu, müəyyən edildikdən sonra öz aranızda razılaşdığınız şeyə görə sizə heç bir günah olmaz. Həqiqətən, Allah Biləndir, Müdrikdir.

23-cü ayənin təfsirinə bax.