Sinələri təzəcə tumurcuqlanmış həmyaşıd qızlar.

31-ci ayənin təfsirinə bax.