Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz!

1-ci ayənin təfsirinə bax.