Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət etməzsiniz!

1-ci ayənin təfsirinə bax.