Siz mütləq haldan-hala düşəcəksiniz!

16-cı ayənin təfsirinə bax.