Sizin himayədarınız yalnız Allah, Onun Elçisi və iman gətirənlərdir. Onlar boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər.