Sonra Allah Peyğəmbərə və möminlərə sükunət verdi. O, sizin görmədiyiniz əsgərlər endirdi və kafirlərə əzab verdi. Kafirlərin cəzası budur!