Sonra da iman gətirib bir-birinə səbr və mərhəmət tövsiyə edən kimsələrdən olmaqdır!

11-ci ayənin təfsirinə bax.