Söylə görək, yalan sayır və üz döndərirsə,

6-cı ayənin təfsirinə bax.