Şübhəsiz ki, onun məskəni Cəhənnəmdir.

34-cü ayənin təfsirinə bax.