Şübhəsiz, Rəbbin sənə bəxş edəcək və sən də razı qalacaqsan!

1-ci ayənin təfsirinə bax.