Sütunlar sahibi İrəmə;

1-ci ayənin təfsirinə bax.