Tərəzisi yüngül gələn kimsənin isə,

1-ci ayənin təfsirinə bax.