Taxtlar üstündə tamaşa edəcəklər

29-cu ayənin təfsirinə bax.