Ulduzlar töküldüyü zaman;

1-ci ayənin təfsirinə bax.