Ulduzlar yayılacağı zaman

1-ci ayənin təfsirinə bax.