Ürəklərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman

1-ci ayənin təfsirinə bax.